Анонси

Міжнародна туристична виставка-ярмарок „Тур’євроцентр – Закарпаття 2018”

XVIІ Міжнародна туристична виставка-ярмарок „Тур’євроцентр –Закарпаття 2018” проходитиме у культурно-історичному центрі „Совине гніздо”  21-22 вересня 2018 року за адресою: м.Ужгород, вул.Ференца Ракоці, 2.
Туристична виставка-ярмарок «Тур’євроцентр – Закарпаття 2018» це:
бізнес-майданчик, на якому обговорюються найважливіші питання про розвиток туристичної галузі, пропонуються рішення та демонструються найкращі приклади із практики сьогодення, які оптимально впливатимуть на ситуацію в майбутньому;
провідний захід міжнародного масштабу в сфері туризму  Закарпатської області – Карпатського Єврорегіону, через який пролягає велика кількість транскордонних туристичних маршрутів;
можливість представлення та просування якісного асортименту усіх видів туристичних послуг;
широка цільова аудиторія та ​участь у насиченій програмі.
Участь у туристичній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр – Закарпаття 2018» дасть можливість:
установити нові та підтримати існуючі ділові контакти;
отримати інформацію про нові тенденції розвитку у сфері туризму;
укласти нові угоди;
оцінити стан ринку, дізнатись більше про клієнтів;
отримати відгуки та рекомендації про послуги;
вивчити активність конкурентів;
презентувати себе як успішну компанію;
посилити позиції на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках.
Просимо надсилати заповнену заявку до 3 вересня на адресу zak.oda.tour@gmail.com:
Умови участі 
Заявка
APPLICATION FORM


XVІI International Tourism Fair “TurEurocenter – Zakarpattia 2018”


For participation at XVІI International Tourism Fair “TurEurocenter – Zakarpattia 2018” you should fill out and send us the application form till 3th of September: zak.oda.tour@gmail.com

Location:, Uzhhorod, Ferenc Rakoczi St., 2 Uzhhorod, Cultural and Historical Center “Sovyne Hnizdo” (Owl’s Nest)

Working time: 21-22 September 2018. From 10:00 a.m till 18:00 p.m

International Tourism Fair “TurEurocenter – Zakarpattia 2018”:

is a business platform for discussing the most important issues of tourism industry development;

will propose solutions and demonstrate the best examples of current practices that will optimally influence the situation in the future;

is the leading international tourism event of Zakarpattian region – the Carpathian Euroregion, which full of cross-border tourist routes;

gives the opportunity to present and promote a qualitative assortment of all kinds of tourist services;

broads target audience and participation in the interesting program.

Participation at the International Tourism Fair “TurEurocenter – Zakarpattia 2018”:

will establish new and maintain existing business contacts;

will give you information about new tourism trends;

will give possibility to sign new contracts ;

assess the market situation, learn more about customers;

will give you feedback and recommendations on services;

explore the activity of competitors;

Present yourself as a successful company;

is useful to strengthen positions in the domestic and international tourist markets.
APPLICATION FORM


 

Author


Avatar