Всі новини

Курорт державного значення: короткий огляд процедури

Село Шаян – перше з населених пунктів Закарпатської області, котре після змін до законодавства у сфері курортів виявило ініціативу оголошення статусу курорту державного значення. У відповідності до законодавства у сфері курортів, а також законодавства у сфері екології, зокрема в частині проведення дослідження на предмет впливу на довкілля, ініціатори процесу оголошення території курортом повинні чітко в межах законодавства пройти всі етапи підготовки клопотання та дочекатися відповідного рішення. Отримання статусу – це відповідальне рішення, яке приймається з метою захисту туристичних ресурсів, в тому числі унікальних, одночасно цей статус накладає певні обмеження на провадження іншої економічної діяльності, окрім туристичної. Тож перед прийняттям рішення слід зважити всі «за» та «проти» даного рішення, і тоді приступати до процедури подачі клопотання про одержання відповідного статусу.

Даний матеріал – це короткий, поверховий матеріал, котрий покликаний дати відповідь на три запитання:

«для чого оголошувати курорт?»;
«який алгоритм дій при оголошенні території курортною?»;
«хто оголошує територію курортом?»

Отже, давайте зрозуміємо, для чого приймається рішення з оголошення території курортом?

Кажуть, що Закарпатська область – це мрія багатьох інших регіонів мати такий природній потенціал. Мова про унікальні ресурси – бальнеологічні, рекреаційні, мінеральні тощо. Не випадково свого часу Закарпаття вважалося основною «здравницею» Радянського Союзу. Шаян та Поляна, які продовжують бути одними з лідерів у туристичних потоках у регіоні, були важливими перш за все лікувальними центрами. Щоб окреслити важливість та статусність цих сіл, у 80-их роках вони отримали свій статус курорту. Зокрема Шаян як курорт державного значення проіснував де-юре до лютого 2017 року, коли прийнята урядова постанова про ліквідацію низки документів, що регламентували статус курорту для багатьох територій. Із практичної точки зору, прийняття статусу курорту по суті закріплює за певною територією зони з виявленими природними лікувальними ресурсами, баченням щодо їх раціонального видобутку, використання та охорони, створення сприятливих умов для профілактики та лікування захворювань із застосуванням таких ресурсів.

Чи виконав свою функцію попередній статус курорту? Виконав, оскільки у класичному розумінні курорту він проіснував понад два десятки років із тою метою, котра була закладена на самому початку, лікувальні заклади продовжують працювати, нові заклади відкриваються.

Чому знову постає питання оголошення курорту? Справа в тому, що не всі ресурси мають здатність бути відновлюваними. Свердловини з мінеральною водою так само є ресурсом, котрий потребує захисту та обмеженого використання. Розширення кількості користувачів у промислових масштабах, створення бізнесу без відповідних дозволів на користування ресурсів, зокрема просто води як бізнес призводять до того, що громада села (постійні жителі) починає відчувати брак цієї ж води у повсякденному вжитку. Може скластися враження, що статус курорту веде до проблем для місцевого населення, але якраз для місцевого населення такий статус максимально сприяє. Може скластися враження, що для бізнесу цей статус теж ускладнює життя. Насправді ж для бізнесу цей статус – це можливість вийти в правове поле, прозоро працювати, підтримувати господарський комплекс, тим самим дбаючи про наявність у громади через систему оподаткування ресурсів для розвитку інфраструктурної складової. Може також скластися враження, що для туристів статус принесе якісь незручності. Абсолютно ні. Кінцевий споживач туристичних послуг не відчує ніяких змін, за винятком хіба що того, що буде певен у високій якості такого продукту. І що стосується громади, то тут також виграш гарантований: обмеження, які передбачені статусом курорту, призводять до актуалізації містобудівної документації. Часто за браком часу та ресурсів громади не мають можливості вчасно змінювати документи з генерального та схематичного планування. Без актуальних документів статус курорту неможливий.

 Закону України «Про курорти» вже з перших статей дає відповідь на зазначене питання.

Відповідно до цього ж Закону, визначено, що статус курорту місцевого чи державного значення відрізняються через статус ресурсів: унікальні ресурси захищаються статусом курорту державного значення.

Із моменту формування ініціативи до моменту схвалення рішення про статус курорту в залежності від активності ініціатора може пройти різна кількість часу, однак вона залежить не лише від бажання, але й від формальних процедур, тривалість яких чітко визначена законодавством.

Давайте розберемося у самій процедурі оголошення.

Який алгоритм дій при оголошенні території курортною?

Процедура передбачає в цілому сім етапів діяльності. Дуже коротко з коментарями розглянемо їх у даному матеріалі.

Етап 1


Коментар. Обґрунтування необхідності – це документ, який враховує як позицію власника території, так наукову складову. Зокрема, характеристику природних лікувальних властивостей без оцінки ресурсів, їх особливостей, обсягу, відновлюваності тошо можуть надати спеціалізовані наукові інституції як от  ДП «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» або Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація»  Міністерства охорони здоров’я України». Обидві установив різні роки проводили аналіз мінеральної чи термальної води на території Закарпатської області та володіють базою інформації про ресурси, переважна більшість якої все ще не втратила своєї актуальності. Однак все ж при проходженні процедури оголошення території курортом ініціатор мусить звертатися і до цих установ. Інформація повинна бути також обмежена в території: це територія закладу, частини населеного пункту, цілого або одразу кількох населених пунктів. Мінекономрозвитку повинен узгоджувати статус із власниками земельних ділянок, що неможливо також без необхідного картографічного матеріалу. Має сенс також і робота із базою Держгеокадастру.

Етап 2

Коментар. Якщо ініціатор вирішив, що територія претендує на статус курорту державного значення, то клопотання порушується перед Мінекономрозвитку. Звертатися до МЕРТ згідно ЗУ «Про курорти» можуть громадяни, підприємства та установи, органи самоврядування, органи влади. Клопотання повинно містити повний пакет документів, передбачений Законом. Через недотримання цього порядку пакет документів може бути відхиленим.


Етап 3Етап 4


Коментар. Мінекономрозвитку узгоджує статус курорту із власником земельної ділянки. Це дозволить врахувати позицію всіх заінтересованих осіб, установ та організацій, тим самим уникнувши одноосібних рішень.


Етап 5


Етап 6

Коментар. На цьому етапі слід розуміти, що має вагу проведення оцінки впливу на довкілля. Ця процедура є досить тривалою та проводиться компетентним органом у сфері екології. У випадку із Закарпатською областю цю функцію виконує департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації.


Етап 7

Хто ж оголошує територію курортом державного значення?

Відповідно до звернення ініціативної групи  с. Шаян, надісланого до центрального органу виконавчої влади у сфері туризму та курортів (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України), ініціатор звернення (у даному випадку громадяни України) порушив клопотання щодо одержання селом Шаян статусу курорту державного значення. Згідно процедури, ініціативу щодо курорту державного значення розглядає саме центральний орган влади у сфері туризму і курортів. Цей самий орган відповідальний за підготовку урядового проекту Закону України, яким присвоюється статус. Тобто в кінцевому результатів кінцеве рішення – за депутатами Верховної Ради України.

Департамент економічного розвитку і торгівлі відповідно до повноважень і функціональних завдань відповідає за реалізацію державної політики у сфері туризму і курортів у Закарпатській області, тож на всіх етапах здійснює супровід та надає методичну підтримку при підготовці клопотань про оголошення природних територій курортними. Наведені у матеріалі етапи є умовними, можуть проводитися паралельно, зокрема процедура оцінки впливу на довкілля може проводитися швидше.

Разом із тим слід наголосити, що більшість населених пунктів Закарпатської області, в тому числі і ті, які є по своїй суті курортними (або можуть такими бути), мають застарілу містобудівну документацію. Зокрема розгляд питання щодо Шаяна як курорту показує, що потребує оновлення та коригування як генплан, та і детальні схеми планування. Без цих документів починати процедуру не варто.

Проведення дослідження ресурсів на їх корисність та кількість також є важливим процесом, і на практиці вимагає не лише затрат часу, але й фінансових ресурсів. Разом із тим, обласна програма підтримки туризму і курортів передбачає можливість фінансування за рахунок коштів обласного бюджету витрат із проведення таких досліджень, тож громада Шаяну чи іншого населеного пункту, який захоче пройти процедуру оголошення курорту, можуть претендувати на ці кошти.

З усіх питань команда департаменту готова надати повну та якісну консультацію щодо процедури, передбаченої Законом України «Про курорти». Звертайтеся за телефоном: (0312) 65 90 31, управління туризму і курортів департаменту.


Денис Ман,

директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадмііністрації

Author


Avatar