Всі новини

Ерделівські читання

Закарпатська академія мистецтв запрошує  взяти участь у Міжнародній науково-практичній кон­фе­ренції «Ерделівські читання», яка відбудеться 14-15 травня 2019 р. в За­кар­патській академії мистецтв за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. А. Во­ло­шина, 37.

Мета проведення заходу: розширення мережі ви­став­кової, науково-творчої діяльності, у чому помітну роль відіграє що­річ­на Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання», за результатами якої щороку видається Науковий вісник Закарпатської ака­демії мистецтв. Така робота дає можливість на Закарпатті формувати нау­ко­вий центр з вивчення проблем образотворчого, декоративно-при­клад­но­го мистецтва, дизайну та художньої освіти в області, Україні і Централь­ній Європі; розглядати її в контексті світових інтеграційних процесів, що спри­яє збереженню і розвитку однієї з п’яти унікальних художніх шкіл Ук­ра­їни.

Детальніше про подію  читайте за  посиланням:
http://artedu.uz.ua/chitanya_erdeli.html

Author


Avatar